Réttindi við andlát foreldris

Barnalífeyrir

Við andlát foreldris er greiddur barnalífeyrir með börnum yngri en 18 ára. 

Frekari skilyrði fyrir greiðslu barnalífeyris eru að annað hvort foreldra barnsins eða það sjálft hafi búið á Íslandi í a.m.k. þrjú síðustu árin áður en umsókn er lögð fram (Undantekning EES-land). 

Sömu réttarstöðu njóta stjúpbörn og kjörbörn ef þau eiga ekki framfærsluskylt foreldri á lífi. Barnalífeyrir er greiddur foreldrum barnanna sem hafa þau á framfæri eða öðrum sem annast framfærslu þeirra að fullu. 

Heimilt er að greiða tvöfaldan barnalífeyri ef réttur er til staðar vegna beggja foreldra. 

Barnalífeyrir vegna náms eða starfsþjálfunar

Ungmenni milli 18 og 20 ára sem misst hafa foreldri sitt geta átt rétt á greiðslum vegna menntunar.