Örorkustyrkur

Örorkustyrkur er hugsaður fyrir einstaklinga á aldrinu 18-67 ára sem bera verulegan aukakostnað vegna örorku sinnar, t.d. vegna lyfja, læknishjálpar eða hjálpartækja. Örorkustyrkur miðast við 50% örorkumat.  

 • Örorkustyrkur er tekjutengdur og reiknast út frá tekjuáætlun
 • Skilyrði er að umsækjandi hafi verið búsettur á Íslandi a.m.k. þrjú síðustu árin áður en umsókn er lögð fram eða í sex mánuði ef starfsorka var óskert við flutning til landsins
 • Örorkustyrkur fyrir fólk á aldrinum 18-61 árs getur hæstur verið 3/4 af fullum örorkulífeyri
 • Fyrir fólk á aldrinum 62-67 ára er örorkustyrkur jafn hár örorkulífeyri
 • Engar viðbótargreiðslur eru með örorkustyrk nema til þeirra sem hafa börn undir 18 ára á framfæri sínu. Viðbótin er 75% af barnalífeyri fyrir hvert barn

Tekjur maka hafa almennt ekki áhrif á greiðslur nema fjármagnstekjur sem eru reiknaðar sameiginlega hjá sambúðarfólki/hjónum. Reiknað er með helmingi hjá hvoru um sig við útreikning bóta.

Örorkustyrkur fellur niður:

 • Ef árstekjur fara yfir 4.774.388 kr. fyrir 18-61 árs eða 4.806.308 kr. fyrir 62-67 ára.
 • Þegar endurnýjað örorkumat er undir 50%
 • Þegar einstaklingur verður 67 ára, því þá öðlast hann rétt til ellilífeyris og þarf að sækja sérstaklega um hann
 • Ef endurnýjun á örorkumati berst of seint til TR fellur örorkustyrkur niður þar til nýtt örorkumat hefur verið afgreitt
 • Ef búsetuskilyrði eru ekki uppfyllt
 • Ef örorkustyrksþegi afplánar refsingu í fangelsi falla niður allar greiðslur TR til hans