Mæðra- og feðralaun

Mæðra- og feðralaun er heimilt að greiða einstæðum foreldrum sem:

 • Eru búsett á Íslandi
 • Hafa á framfæri tvö börn sín eða fleiri undir 18 ára aldri
 • Eiga sama lögheimili og börnin sem greitt er með

Upphæðir frá 1. janúar 2023:

 • Laun vegna 2 barna: 12.343 kr. á mánuði
 • Laun vegna 3 barna eða fleiri: 32.090 kr. á mánuði

Mæðra- og feðralaun falla niður við:

 • Að sambúð með öðrum aðila en foreldri barns hefur varað í eitt ár
 • Að tekin er upp sambúð með foreldri barnanna eða fyrrverandi sambýlisaðila
 • Að sambúðarfólk eignist barn saman, þó að sambúðin hafi ekki varað eitt ár
 • Að viðtakandi greiðslnanna gengur í hjúskap
 • Að viðtakandi greiðslnanna flytur úr landi

Mæðra- og feðralaun eru skattskyld en ekki tekjutengd. 

Þegar bætur almannatrygginga falla niður vegna vistunar á stofnun getur maki örorkulífeyrisþega átt rétt á mæðra- og feðralaunum. Þá er líka heimilt að greiða maka einstaklings sem sætir gæslu- eða refsivist mæðra- eða feðralaun, ef vistin hefur varað í að minnsta kosti þrjá mánuði. 

Fylgigögn með umsókn:

 • Meðlagsúrskurður frá sýslumanni
 • Ef umsækjandi er einstæður vegna andláts maka er sótt um mæðra/feðralaun á sama tíma og dánarbætur og þá án fylgigagna, þ.e. ef börn umsækjanda eru börn hins látna
 • Staðfesting á forsjárbreytingu þarf að koma inn ef umsækjandi hefur ekki verið áður með forsjá barns
 • Ef umsækjandi er maki refsifanga og vist hans varað lengur en 3 mánuði þarf staðfestingu fangelsismálayfirvalda á refsivistartíma

Afgreiðslutími umsókna um mæðra- og feðralaun er um átta vikur miðað við að öll gögn hafi borist.