Félagslegur viðbótarstuðningur við aldraða

Einstaklingar sem eru 67 ára og eldri með engin eða takmörkuð lífeyrisréttindi í almannatryggingum og með tekjur undir 250.444 kr. á mánuði geta átt rétt á viðbótarstuðningi við aldraða.

Hægt er að sækja um á Mínum síðum TR. Réttindi eru ákvörðuð í 12 mánuði í senn og þarf þá að sækja um að nýju.

Samhliða umsókn um viðbótarstuðning þarf umsækjandi að koma í þjónustumiðstöð Tryggingastofnunar eða umboð stofnunarinnar og staðfesta dvöl sína hér á landi.

Skilyrði:

  • Að vera 67 ára eða eldri.
  • Að hafa fasta búsetu og skráð lögheimili hér á landi og dvelja hér varanlega.
  • Ef um erlendan ríkisborgara er að ræða þarf hann að hafa ótímabundið dvalarleyfi hér á landi eða rétt til ótímabundinnar dvalar.
    • Við sérstakar aðstæður er heimilt að veita undanþágu frá ótímabundnu dvalarleyfi. T.d ef erlendur ríkisborgari er með dvalarleyfi sem getur verið grundvöllur ótímabundins dvalarleyfis. Gerð er krafa um búsetu og lögheimili hér á landi í tvö ár.
  • Að hafa sótt um og tekið út að fullu öll réttindi sem hann kann að eiga eða hafa áunnið sér.
  • Að mæta í eigin persónu í þjónustumiðstöð Tryggingastofnunar að Hlíðasmára 11 eða til umboða um allt land til að staðfesta dvöl hér á landi.

Spurt og svarað

Hægt er að sækja um þrjá mánuði aftur í tímann.

Ef umsækjandi er einhleypur og býr einn er hægt að sækja um heimiliuppbót.

Réttindi viðbótarstuðnings við aldraða getur mest numið 90% af ellilífeyri og 90% af heimilisuppbót. 

Sjá upplýsingar um fjárhæðir hér. 

Viðbótarstuðningur er tekjutengdur og almennt frítekjumark er 25.000 kr. á mánuði. Tekjur umfram frítekjumark dragast frá greiðslum.

Umsækjendur verða að sækja um öll réttindi áður en sótt er um viðbótarstuðning frá Tryggingastofnun s.s. launatengd réttindi, greiðslur almannatrygginga, félagslega aðstoð ríkisins sem og innlendar og erlendar lífeyrissjóðsgreiðslur.

Ef eignir í peningum og verðbréfum eru meiri en sem nemur 4.000.000 kr. er ekki réttur til greiðslna.

Auk umsóknar, sem best er að skila inn á Mínum síðum, þarf að skila inn tekjuáætlun.

Kallað er eftir öðrum gögnum til að staðfestingar á rétti til viðbótarstuðnings

Greiðsluréttur fellur niður ef dvalið er lengur en 90 daga á hverju 12 mánaða greiðslutímabili.

Einstaklingar sem ekki eru búsettir hér á landi og lífeyrisþegar með 90% réttindi eða meira í almannatryggingakerfinu

Hægt er að skoða lögin á vef stjórnarráðsins hér