Hjúkrunarheimili

Þegar búseta hefst á dvalar- eða hjúkrunarheimili falla lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun niður næstu mánaðamót eftir að búseta hefst.

Ráðstöfunarfé

Þegar greiðslur hafa fallið niður er heimilt að greiða ráðstöfunarfé. Ekki þarf að skila inn umsókn.

 • Ráðstöfunarfé er að hámarki 92.406 kr. á mánuði
 • Reiknað er út frá fyrirliggjandi tekjuáætlun hjá TR
 • Greiðslur er tekjutengdar og falla niður þegar tekjur ná 142.163 kr. á mánuði fyrir skatt
 • Allar skattskyldar tekjur, þ.m.t. lífeyrissjóðs- og fjármagnstekjur hafa áhrif
 • Séreignarlífeyrissparnaður, greiðslur frá félagsmálastofnun og sveitarfélögum hafa ekki áhrif
 • Ráðstöfunarfé er endurreiknað þegar staðfest skattframtal liggur fyrir

Þátttaka í dvalarkostnaði

Þátttaka í dvalarkostnaði á dvalar- og hjúkrunarrýmum er tekjutengd og hefst frá sama tíma og greiðslur falla niður. Í reiknivél er hægt að slá inn mismunandi forsendur og sjá niðurstöður hér.

 • Þátttakan reiknast samkvæmt fyrirliggjandi tekjuáætlun hjá TR
 • Ef tekjur eru umfram 118.525 kr. á mánuði, eftir skatt, eftir að lífeyrisgreiðslur hafa fallið niður, tekur viðkomandi þátt í dvalarkostnaði sínum.
 • Hámarks dvalarkostnaður er 525.849 kr. á mánuði.
 • Ef mánaðarlegar viðmiðunartekjur ná 644.374 kr. eftir skatt er hámarks þátttaka greidd
 • Viðkomandi dvalar- og hjúkrunarheimili innheimtir dvalarkostnaðinn 

Framlenging lífeyrisgreiðslna

Hægt er að sækja um framlengingu lífeyrisgreiðslna eftir að þær hafa fallið niður. Heimilt er að sækja um framlengingu í allt að þrjá mánuði í senn. Alls er framlengt að hámarki um sex mánuði.

 • Sækja skal um framlengingu innan sex mánaða frá því greiðslur falla niður
 • Skila þarf inn umsókn ásamt gögnum sem staðfesta húsnæðiskostnað
 • Félagsráðgjafar og aðrir starfsmenn á viðkomandi heimili veita aðstoð við að sækja um framlengingu
 • Ekki er heimilt að greiða maka umsækjanda heimilisuppbót fyrir sama tímabil og framlenging nær til
 • Umsókn um framlengingu greiðslna er að finna hér.

Dagpeningar utan stofnunar

Þegar lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun hafa fallið niður er heimilt að greiða dagpeninga. Greiddir eru dagpeningar fyrir hvern sólarhring sem dvalist er utan dvalar- eða hjúkrunarheimilis án þess að útskrifast.

 • Dagpeningar utan stofnunar eru 4.488 kr. pr./sólarhring
 • Til að eiga rétt á dagpeningum utan stofnunar þarf umsækjandi að fá greitt ráðstöfunarfé frá Tryggingastofnun
 • Greitt er að hámarki fyrir 8 sólarhringa á mánuði
 • Starfsmenn viðkomandi stofnunar sækja um dagpeninga fyrir umsækjanda 
 • Dagpeningar eru endurreiknaðir þegar staðfest skattframtal liggur fyrir
 • Umsókn um dagpeninga er að finna hér.

Spurt og svarað

Allar tekjur hafa áhrif á útreikning dvalarkostnaðar að undanskildum eftirfarandi tekjum:

 • Séreignarlífeyrissparnaður
 • Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga
 • Sambærilegar tekjur og að ofan greinir frá þeim ríkjum sem Ísland hefur gert samninga við

Dvalarkostnaður þess sem hóf búsetu á undan maka sínum gæti mögulega hækkað vegna breyttra útreikningsreglna þegar maki býr einnig á dvalar- eða hjúkrunarheimili.

Dvalarkostnaður íbúa í dvalarrýmum er gerður upp þegar staðfest skattframtal liggur fyrir.

Við afgreiðslu umsókna er litið á tekjur, eignir og skuldastöðu umsækjanda og maka hans eftir atvikum. Einkum er litið til þess hvort framlenging sé nauðsynleg vegna afborgana eða annars rekstrarkostnaðar húsnæðis.

Maki þess sem hættir að fá lífeyrisgreiðslur getur sótt um heimilisuppbót. Skilyrði fyrir því er að makinn sé lífeyrisþegi hjá Tryggingastofnun og búi einn. Nánari upplýsingar um heimilisuppbót er að finna hér.