Loftslagsstefna TR

Tilgangur

TR ætlar sér að vera til fyrirmyndar í  loftslagsmálum með því að draga markvisst úr losun gróðurhúsalofttegunda frá starfseminni og þeim áhrifum sem losunin hefur í för með sér. TR stefnir á að hafa umhverfisáhrif og samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi í ákvarðanatöku og daglegri starfsemi.

Umfang

Það skiptir TR miklu máli að hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi í allri starfsemi sinni og að leggja þannig sitt af mörkum til betra umhverfis og samfélags nú og til framtíðar. Stefnan nær til orkunotkunar, úrgangsmyndunar og samgangna á vegum Tryggingastofnunar, þ.m.t. flug starfsmanna, notkun leigubíla eða annars konar samgangna.

Stefna þessi tekur mið af skuldbindingum íslenskra stjórnvalda gagnvart Parísarsamkomulaginu og áherslu Félagsmálaráðuneytisins um kolefnishlutleysi.

Markmið

Tryggingastofnun mun fyrst og fremst leggja áherslu á að draga úr losun í rekstri en einnig kolefnisjafna alla eftirstandandi losun með kaupum á vottuðum kolefniseiningum frá og með árinu 2020.

TR gerir sér grein fyrir ábyrgð sinni gagnvart umhverfinu og leggur áherslu á að

  • Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um samtals 30% til ársins 2030 miðað við árið 2018.
  • Uppfylla skilyrði allra 5 skrefa grænna skrefa fyrir mitt ár 2021.
  • Innkaup stofnunarinnar verði byggð á stefnu ríkisins um vistvæn innkaup. Umhverfismerktar vörur og þjónusta verða valin umfram aðrar.
  • Viðvarandi fræðslu starfsfólks um umhverfismál.
  • Starfsfólk verði hvatt til þess að tileinka sér vistvænan lífsstíl og notkunar á vistvænum samgöngumátum.
  • Haldið verði utan um notkunina í grænu bókhaldi stofnunarinnar sem birt er á heimasíðu grænna skrefa.

Við berum umhyggju fyrir umhverfinu, vinnum markvisst að því að gera starfsemi okkar umhverfisvænni með reglulegri rýni svo sem grænu bókhaldi. Þar að auki mun TR eftir sem áður kappkosta við að framfylgja markmiðum hins opinbera í umhverfismálum.

Ábyrgð

  • Forstjóri og framkvæmdaráð ber ábyrgð á að loftslagsstefnunni sé framfylgt.
  • Formaður stýrihóps grænna skrefa ber ábyrgð á að umhverfisstarf TR sé rýnt og grænu bókhaldi skilað árlega.

Endurskoðun

Loftslagsstefnan skal endurskoðuð árlega og undirmarkmið uppfærð með tilliti til þróunar í losun gróðurhúsalofttegunda á milli ára

Samþykkt á fundi framkvæmdaráðs 7. október 2020