Eftirlitsstefna

Hlutverk eftirlits hjá TR er að stuðla að því að þær fjárhæðir sem greiddar eru til greiðsluþega séu í samræmi við lög og reglur sem stofnunin starfar eftir. Mikilvægt er að standa vörð um velferðarkerfið, sannreyna réttmæti greiðslna og verja það misnotkun.

Markmið

 • Að gildi TR, samvinna, metnaður og traust séu ávallt höfð að leiðarljósi við framkvæmd eftirlitsstefnu.
 • Eftirlit sé í samræmi við lög, reglur og vandaða stjórnsýsluhætti. Gæta skal meðalhófs og jafnræðis.
 • Eftirlitið sé árangursríkt og samræmi sé gætt í málsmeðferð.
 • Eftirlitið stuðli að því að allir, sem eiga rétt á, fái réttar greiðslur á réttum tíma til að minnka líkur á að grípa þurfi til aðgerða á síðari stigum.
 • Einfalt og skýrt ferli sé til staðar fyrir ábendingar og tryggt að unnið sé úr þeim.
 • Reglulega skal árangur eftirlits mældur og mat lagt á skilvirkni þess.
 • Eftirlitið vinni í góðu samstarfi við alla starfsmenn stofnunarinnar og umboða sem og aðrar stofnanir og samstarfsstofnanir í öðrum löndum.
 • Að halda kostnaði við eftirlit í lágmarki.

Starfshættir

 • Verkefni unnin af fagmennsku og áreiðanleika. Metnaður til að viðhafa vandaða starfshætti og stöðugt leitað leiða til að gera betur.
 • Erindum og fyrirspurnum skal svara á skýran og skjótan hátt.
 • Áhersla á að tryggja samræmt verklag við afgreiðslu mála og skal ávallt fylgja verklagsreglum og leiðbeiningum um starfsemi eftirlits.
 • Verkferlar eins skýrir og einfaldir og kostur er.
 • Tillit tekið til aðstæðna hjá fólki sem eftirlit beinist að eftir því sem frekast er unnt og ávallt er boðið upp á samtal um mál.
 • Leiðbeina greiðsluþegum með þeim hætti að réttar upplýsingar berist til þeirra er varða réttindi þeirra. 

Ábyrgð

 • Forstjóri og framkvæmdastjórn bera ábyrgð á eftirlitsstefnunni.
 • Starfsmenn eftirlits á rekstrarsviði bera ábyrgð á að eftirlitsstefnu sé framfylgt.

Síðast uppfært 26.5.2021