Tryggingastofnun

Staðtölur ársins 2008

Ársskýrsla og staðtölur fyrir árið 2008

Tafla 1.1. Viðskiptavinir lífeyristrygginga og íbúafjöldi 1992-2008

Tafla 1.2 Útgjöld lífeyristrygginga, félagsleg aðstoð og greiðslur til foreldra 1994-2008

Tafla 1.3 Lífeyrisþegar, greiðslur lífeyristrygginga, félagsleg aðstoð og greiðslur til foreldra 1996-2008

Tafla 1.4 Greiðslur lífeyristrygginga, greiðslur félagslegrar aðstoðar og greiðslur til foreldra eftir kyni 2008

Tafla 1.5 Óskertar mánaðargreiðslur samkvæmt lögum um almannatryggingar, félagslega aðstoð og fæðingar- og foreldraorlof 2002-2008

Tafla 1.6 Óskertar ársgreiðslur 1990-2008

Tafla 1.7 Aldurstengd örorkuuppbót 2008, mánaðargreiðslur

Tafla 1.8 Greiðslutegundir - skerðingar vegna tekna 2008

Tafla 1.9 Bætur almannatrygginga, óskertar mánaðargreiðslur til ellilífeyrisþega, einhleypings, 1988-2008

Tafla 1.10 Bætur almannatrygginga, óskertar mánaðargreiðslur til ellilífeyrisþega, hjóna, maki er ekki lífeyrisþegi, 1988-2008

Tafla 1.11 Bætur almannatrygginga, óskertar mánaðargreiðslur til ellilífeyrisþega, hjóna, bæði lífeyrisþegar, 1988-2008

Tafla 1.12 Bætur almannatrygginga, óskertar mánaðargreiðslur til öryrkja, einhleypings, 1988-2008

Tafla 1.13 Bætur almannatrygginga, óskertar mánaðargreiðslur til öryrkja, hjóna, maki ekki lífeyrisþegi, 1988-2008

Tafla 1.14 Bætur almannatrygginga, óskertar mánaðargreiðslur til öryrkja, hjóna, bæði hjónin eru lífeyrisþegar, 1988-2008

Tafla 1.15 Fjöldi lífeyrisþega með óskertar greiðslur í hlutfalli af heildarfjölda lífeyrisþega í hverjum flokki 1995-2008

Tafla 1.16 Fjöldi lífeyrisþega með óskertan lífeyri og tengdar greiðslur 2008

Tafla 1.17 Fjöldi lífeyrisþega sundurliðað eftir fjárhæðum mánaðargreiðslna 2008

Tafla 1.18 Óskertar mánaðargreiðslur ellilífeyrisþega og lágmarkslaun 1990-2008

Tafla 1.19 Fjöldi ellilífeyrisþega og hlutfall þeirra af íbúafjölda 67 ára og eldri 1985-2008

Tafla 1.20 Ellilífeyrisþegar og vistrými fyrir aldraða eftir landshlutum 2008

Tafla 1.21 Lífeyrisgreiðslur í hlutfalli af landsframleiðslu, fjárhæðir í milljónum króna 2002-2008

Tafla 1.22 Fjöldi örorku-, endurhæfingarlífeyrisþega og örorkustyrkþegar 1986-2008

Tafla 1.23 Örorkulífeyrisþegar, skipting eftir kyni og aldursbili 2008

Tafla 1.24 Örorkulífeyrisþegar flokkaðir eftir landshlutum og kyni 2008

Tafla 1.25 Yfirlit yfir fjölda barna með umönnunargreiðslur í desember 1999-2008

Tafla 1.26 Áhrif lífeyrissjóðstekna á greiðslur lífeyrisþega, einhleypings, í september 2008

Tafla 1.27 Áhrif atvinnutekna á greiðslur til lífeyrisþega, einhleypings, í september 2008

Tafla 1.28 Lífeyrisþegar og greiðslur lífeyristrygginga eftir búsetulöndum 1996 – 2008

Sjúkratryggingar Íslands

Tafla 2.1 Útgjaldaflokkar sjúkratrygginga 1997-2008, í milljónum kr.

Tafla 2.2 Lyfjaútgjöld eftir lyfjaflokkum 2003-2008, millj. kr.

Tafla 2.3 Lyfjaútgjöld og greiðsluþátttaka TR/SÍ eftir kyni og aldri 2007-2008

Tafla 2.4 Lyfjakostnaður TR/SÍ og heildarsöluverðmæti eftir lyfjaflokkum 2002 - 2008

Tafla 2.5 Útgjöld vegna sérgreinalækninga, fjöldi sérgreinalækna, komur og skipting á kostnaði 2008

Tafla 2.8 Fjöldi sjúklinga og útgjöld sjúkratrygginga vegna almennra tannlækninga 1994-2008

Tafla 2.9 Hjálpartæki og næring, útgjöld flokkuð niður á útgjaldaflokka 1999-2008, milljónir króna

Tafla 2.10 Fjöldi sjúklinga og komur til sjúkraþjálfara ásamt sjúkratrygginga útgjöldum 2003-2008

Tafla 2.11 Fjöldi sjúklinga í talþjálfun og fjöldi koma/skipta 2000-2008

Tafla 2.12 Fjöldi sjúkrafluga árin 2002-2008

Tafla 3.1 Útgjaldaflokkar slysatrygginga 1990-2008

Tafla 3.2 Helstu útgjaldaflokkar eftir greiðsluflokkum 1990-2008, þús. kr.

Tafla 3.3 Fjöldi þeirra sem metnir hafa verið 10-49% öryrkjar í kjölfar slyss 2000-2008

Tafla 3.4 Tilkynnt slys, flokkuð niður á tegund tryggingar 1964-2008

Tafla 4.1 Sjúklingatrygging, fjöldi mála 2001-2007