Tryggingastofnun

Stjórn Tryggingastofnunar

Samkvæmt almannatryggingalögum skipar ráðherra fimm manna stjórn Tryggingastofnunar ríkisins og skal einn skipaður formaður og annar varaformaður.

Forstjóri er skipaður  af ráðherra til fimm ára í senn að fenginni tillögu stjórnar stofnunarinnar.

Hlutverk stjórnar er að staðfesta skipulag stofnunarinnar, árlega starfs- og fjárhagsáætlun og marka henni langtímastefnu. Ennfremur á stjórnin að hafa eftirlit með starfsemi Tryggingastofnunar og  að reksturinn sé innan ramma fjárlaga hverju sinni.

Núverandi stjórn Tryggingastofnunar var skipuð 19. maí 2017.

Aðalmenn
Árni Páll Árnason, formaður stjórnarinnar

Ásta Möller, varaformaður

Guðlaug Kristjánsdóttir

Guðrún Ágústa Þórdísardóttir

Sigrún Aspelund

Varamenn
Héðinn Svarfdal Björnsson

Petrea Ingibjörg Jónsdóttir

Dagný Rut Haraldsdóttir

Bergþór Heimir Þórðarson

Halldóra Magný Baldursdóttir