Breytingar á lögum og reglugerðum 2022

Breytingar á lögum:

 • 27/2022 – Um breytingu á lögum um tekjuskatt, lögum um almannatryggingar og lögum um húsnæðisbætur (mótvægisaðgerðir vegna verðbólgu).
  Breytingin fólst í að greiðslur skv. lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð voru hækkaðar um 3% frá 1. júní 2022. Tók gildi 26. maí 2022.
 • 55/2022 – Um breytingu á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs (lágmarkstryggingavernd, tilgreind séreign).
  Breytingar á lögum um almannatryggingar og lögum um málefni aldraðra í tengslum við hækkun lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs (lágmarkstryggingavernd og tilgreind séreign) frá 1. janúar 2023. Tók gildi 1. janúar 2023.
 • 122/2022 - Um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 (eingreiðsla).
  Breyting á lögum um almannatryggingar með bráðabirgðaákvæði um 60.300 kr. eingreiðslu til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega í desember 2022. Tók gildi 22. desember 2022
 • 123/2022 - Um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 (frítekjumark og skerðingarhlutfall).
  Breyting á lögum um almannatryggingar að skerðingarhlutfall örorkulífeyris var lækkað úr 11% í 9% og með bráðabirgðaákvæði var frítekjumark atvinnutekna örorkulífeyrisþega hækkað úr 1.315.200 kr. á ári í 2.400.000 kr. á ári frá 1. janúar 2023. Tók gildi 1. janúar 2023.
 • 124/2022 - Um breytingu á lögum um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 (greiðslutímabil endurhæfingarlífeyris).
  Breyting á lögum um félagslega aðstoð um að greiðslutímabil endurhæfingarlífeyris var hækkað úr samtals 36 mánuðum í samtals 60 mánuði frá 1. janúar 2023. Tók gildi 1. janúar 2023.
 • 129/2022 - Um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2023
  Með breytingunni voru framlengd bráðabirgðaákvæði í lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð vegna víxlverkunar við lífeyrissjóði fyrir árið 2023 og bætt nýju bráðabirgðaákvæði við lög um málefni aldraðra um samanburðarútreikning vegna eldri reglna fyrir árið 2023. Tók gildi 1. janúar 2023.

Breytingar á reglugerðum:

Fjárhæðir bóta og frítekjumörk

 • 616/2022 - Um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2022. Bætur hækkaðar um 3%. Tók gildi 1. júní 2022.
 • 617/2022 - Um fjárhæðir frítekjumarka (tekjumarka) almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2022. Viðmiðunarmörk vegna sérstakrar uppbótar til framfærslu hækkuð um 3%. Efri mörk greiðslna voru hækkuð í samræmi við hækkun greiðslna. Tók gildi 1. júní 2022.
 • 622/2022 – Um breytingu á reglugerð nr. 1255/2016 um ráðstöfunarfé og dagpeninga samkvæmt lögum um almannatryggingar. Tók gildi 1. júní 2022.
 • 1413/2022 - Um (16.) breytingu á reglugerð nr. 1112/2006, um stofnanaþjónustu fyrir aldraða. Breyting á frítekjumörkum og hámarksgreiðslu vegna kostnaðarþátttöku heimilismanna á stofnunum fyrir aldraða frá 1. janúar 2023. Tók gildi 1. janúar 2023 en felld brott frá sama tíma með reglugerð nr. 1513/2022.
 • 1434/2022 -Um fjárhæðir greiðslna fyrir árið 2023 samkvæmt lögum um réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar. Fjárhæðir greiðsla skv. lögum um réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar hækkaðar um 7,4%. Tók gildi 1. janúar 2023.
 • 1435/2022 - Um fjárhæðir greiðslna og frítekjumarks fyrir árið 2023 samkvæmt lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna. Fjárhæðir greiðsla og frítekjumark skv. lögum um greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna hækkaðar um 7,4%. Tók gildi 1. janúar 2023.
 • 1438/2022 - Um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2023. Bætur skv. lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð hækkaðar um 7,4%. Tók gildi 1. janúar 2023.
 • 1439/2022 - Um fjárhæðir frítekjumarka (tekjumarka) almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2023. Bætur skv. lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð hækkaðar um 7,4%. Efri mörk greiðslna hækkuð í samræmi við hækkun greiðslna og frítekjumarka. Frítekjumörk atvinnutekna örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega hækkuð úr 1.315.200 kr. á ári í 2.400.000 kr. á ári og viðmiðunarmörk vegna sérstakrar uppbótar til framfærslu og frekari uppbóta hækkuð um 7,4% frá 1. janúar 2023. Tók gildi 1. janúar 2023.
 • 1441/2022 – Um breytingu á reglugerð nr. 1255/2016 um ráðstöfunarfé og dagpeninga samkvæmt lögum um almannatryggingar. Bætur skv. lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð hækkaðar um 7,4%. Tók gildi 1. janúar 2023.
 • 1513/2022 - Um (17.) breytingu á reglugerð nr. 1112/2006, um stofnanaþjónustu fyrir aldraða. Tók gildi frá 1. janúar 2023.

Sveigjanleg taka ellilífeyris og heimilisuppbótar

619/2022 - Um breytingu á reglugerð nr. 1195/2017 um sveigjanlega töku ellilífeyris og heimilisuppbótar. Bætur skv. lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð hækkaðar um 3% frá 1. júní 2022. Tók gildi 1. júní 2022.

Heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri

 • 429/2022 - Um breytingu á reglugerð nr. 1200/2018 um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri. Fellt brott ákvæði um að fjárhæð sérstakrar uppbótar til framfærslu greiðist í samræmi við búsetu hér á landi. Tók gildi 12. apríl 2022.
 • 618/2022 - Um breytingu á reglugerð nr. 1200/2018 um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri. Bætur skv. lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð hækkaðar um 3% frá 1. júní 2022. Viðmiðunarmörk vegna sérstakrar uppbótar til framfærslu hækkuð um 3%. Tók gildi 1. júní 2022.
 • 1436/2022 - Um breytingu á reglugerð nr. 1200/2018 um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri. Bætur skv. lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð hækkaðar um 7,4% og viðmiðunarmörk vegna sérstakrar uppbótar til framfærslu og frekari uppbóta hækkuð um 7,4%. Tók gildi 1. janúar 2023.

Orlofs- og desemberuppbót

 • 620/2022 - Um eingreiðslur til lífeyrisþega árið 2022. Eingreiðslur til lífeyrisþega árið 2022 hækkaðar um 1,75%. Tók gildi 1. júní 2022.
 • 1420/2022 – Um desemberuppbætur til maka- og umönnunarbótaþega árið 2022. Greiðsla desemberuppbótar til maka- og umönnunarbótaþega í desember 2022. Tók gildi 20. desember 2022.
 • 1421/2022 – Um desemberuppbætur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna árið 2022. Greiðsla desemberuppbótar til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna í desember 2022. Tók gildi 20. desember 2022.
 • 1440/2022 - Um eingreiðslur til lífeyrisþega árið 2023. eingreiðslur til lífeyrisþega hækkaðar um 8,72% fyrir árið 2023. Tók gildi 1. janúar 2023.

Bifreiðamál

 • 621/2022 - Um breytingu á reglugerð nr. 905/2021, um styrki og uppbætur til hreyfihamlaðra einstaklinga vegna bifreiða. Bætur skv. lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð hækkaðar um 3% frá 1. júní 2022Tók gildi 1. júní 2022.
 • 1437/2021 - Um breytingu á reglugerð nr. 905/2021, um styrki og uppbætur til hreyfihamlaðra einstaklinga vegna bifreiða. Bætur skv. lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð hækkaðar um 7,4%. frá 1. janúar 2023. Tók gildi 1. janúar 2023.

Slysatryggingar almannatrygginga

1514/2022 - Um fjárhæðir bóta slysatrygginga almannatrygginga fyrir árið 2023. Fjárhæðir bóta slysatrygginga almannatrygginga hækkaðar frá 1. janúar 2023 (greiðslur sem eru enn óuppgerðar eftir breytingu á lögum nr. 45/2015 um slysatryggingar almannatrygginga).Tók gildi 1. janúar 2023.