Lög og reglugerðir

Örorkulífeyrir: Lög og reglugerðir

Örorkulífeyrir

Fjárhæðir, frítekjumörk og útreikningur fyrir árið 2019

Heimilisuppbót

Bifreiðamál

Maka- og umönnunarbætur

Ráðstöfunarfé

Aldraðir: Lög og reglugerðir

Ellilífeyrir

Fjárhæðir, frítekjumörk og útreikningur

Heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri

Bifreiðamál

 Maka- umönnunarbætur

Dánarbætur

Dvalar- og hjúkrunarheimili

Ráðstöfunarfé

Dagpeningar utan stofnunar

Annað

Barnafjölskyldur: Lög og reglugerðir

Almennt

Meðlag

Barnalífeyrir

Mæðra- eða feðralaun

Umönnunargreiðslur

Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna

Flutningur á milli landa: Lög og reglugerðir