Lög og reglugerðir

Örorkulífeyrir: Lög og reglugerðir

Örorkulífeyrir

Fjárhæðir, frítekjumörk og útreikningur

Heimilisuppbót

Bifreiðamál

Maka- og umönnunarbætur

Vasapeningar

Aldraðir: Lög og reglugerðir

Ellilífeyrir

Fjárhæðir, frítekjumörk og útreikningur

Heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri

Bifreiðamál

 Maka- umönnunarbætur

Dánarbætur

Dvalar- og hjúkrunarheimili

Vasapeningar

Dagpeningar utan stofnunar

Annað

Barnafjölskyldur: Lög og reglugerðir

Almennt

Meðlag

Barnalífeyrir

Mæðra- eða feðralaun

Umönnunargreiðslur

Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna

Flutningur á milli landa: Lög og reglugerðir

Nýr Norðurlandasamningur um almannatryggingar og framkvæmdasamningur með honum tóku gildi 1. maí 2014.  Eldri samningur gildir í eitt ár gagnvart Færeyjum, Grænlandi og Álandseyjum.