Sérfræðistarf á sviði endurhæfingar og lífeyrismála

Hefur þú brennandi áhuga á velferðar- og heilbrigðismálum?

Laust er til umsóknar starf sérfræðings á réttindasviði Tryggingastofnunar (TR). Um er að ræða spennandi og krefjandi sérfræðistarf í matshópi á sviði endurhæfingar og lífeyrismála. Starfið byggir á frumkvæði og miklu og þéttu samstarfi í breiðum hópi sérfræðinga.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

- Mat, greining og úrvinnsla umsókna um endurhæfingarlífeyri.
- Samvinna í teymi fyrir mat á örorku, endurhæfingu og umönnunarþörf barna.
- Ráðgjöf, þjónusta og upplýsingamiðlun til viðskiptavina og samstarfsaðila.
- Þróun vinnuferla og rafrænnar þjónustu.
- Skráning og meðhöndlun tölfræðiupplýsinga.
- Önnur sérhæfð verkefni.

Hæfnikröfur

- Háskólamenntun á sviði heilbrigðis og félagsvísinda, s.s. hjúkrunarfræði, iðjuþjálfunar, sjúkraþjálfunar og félagsráðgjafar.
- Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur.
- Krafa um klíníska reynslu á sviði heilbrigðisþjónustu, t.d. á sviði endurhæfingar, geðverndar eða heilsugæslu.
- Mjög góð hæfni í greiningu, túlkun og framsetningu gagna.
- Þekking á flokkunarkerfum og matskvörðum í velferðar- og heilbrigðisþjónustu.
- Mjög gott vald á rituðu íslensku máli.
- Mjög góð samskiptahæfni, lausnamiðuð hugsun og frumkvæði.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið rökstudd. Jafnframt skal leggja fram leyfisbréf og staðfestar upplýsingar um menntun. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður svarað.

Tryggingastofnun er þjónustustofnun sem gegnir lykilhlutverki í velferðarþjónustu Íslands. Hlutverk stofnunarinnar er að framfylgja lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni langveikra barna. TR þjónar yfir 72.000 viðskiptavinum og greiðir út réttindi fyrir ríflega 14 milljarða mánaðarlega.

Hjá stofnuninn ríkir góður starfsandi og boðið er upp á góða nútímalega vinnuaðstöðu og sveigjanlegan vinnutíma. Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um.

TR hefur hlotið jafnlaunavottun.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 14.09.2020 

Nánari upplýsingar um starfið veita Herdís Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri réttindasviðs og Hólmfríður Erla Finnsdóttir, mannauðsstjóri í síma 560 4400

Sækja um starf