Sérfræðingur á sviði heilsu- og færnimats með áherslu á umönnun fatlaðra og langveikra barna

Hefur þú brennandi áhuga á velferðar- og heilbrigðismálum? Laust er til umsóknar starf sérfræðings á réttindasviði Tryggingastofnunar (TR). Um er að ræða spennandi og krefjandi sérfræðistarf í matshópi er sem bera m.a. ábyrgð á úrvinnslu umsókna um foreldragreiðslur og greiðslur til umönnunaraðila fatlaðra og langveikra barna. Starfið byggir á frumkvæði og þéttu faglegu samstarfi í breiðum hópi sérfræðinga. Starfið veitist frá 1. desember 2021 og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst, eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Mat, greining og úrvinnsla umsókna um umönnunar- og foreldragreiðslur vegna fatlaðra og langveikra barna.
 • Samvinna í teymi fyrir mat endurhæfingar og örorkumála. 
 • Ráðgjöf, þjónusta og upplýsingamiðlun til viðskiptavina og samstarfsaðila.
 • Þróun vinnuferla og rafrænnar þjónustu.
 • Skráning og meðhöndlun tölfræðiupplýsinga.
 • Önnur sérhæfð verkefni.

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. sálfræði, þroskaþjálfun, hjúkrunarfræði, iðjuþjálfun eða félagsráðgjöf. 
 • Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur.
 • Krafa um klíníska reynslu á sviði velferðar- eða heilbrigðisþjónustu. 
 • Þekking og reynsla af þjónustu við fötluð og langaveik börn og fjölskyldur þeirra.
 • Þekking á flokkunarkerfum og matskvörðum í velferðar- og heilbrigðisþjónustu. 
 • Mjög góð hæfni í greiningu, túlkun og framsetningu gagna.
 • Mjög gott vald á rituðu íslensku máli. 
 • Mjög góð samskiptahæfni, lausnamiðuð hugsun og frumkvæði.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið rökstudd. Jafnframt skal leggja fram leyfisbréf og staðfestar upplýsingar um menntun. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður svarað.

Tryggingastofnun er þjónustustofnun sem gegnir lykilhlutverki í velferðarþjónustu Íslands.

Hlutverk stofnunarinnar er að framfylgja lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni langveikra barna. TR þjónar yfir 72.000 viðskiptavinum og greiðir úr réttindi fyrir ríflega 14 milljarða mánaðarlega. 

Hjá stofnuninn ríkir góður starfsandi og boðið er upp á góða nútímalega vinnuaðstöðu og sveigjanlegan vinnutíma. Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um. TR hefur hlotið jafnlaunavottun.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 08.11.2021

Nánari upplýsingar veitir

Herdís Gunnarsdóttir - herdis.gunnarsdottir@tr.is
Hólmfríður Erla Finnsdóttir - holmfridur.finnsdottir@tr.is

Smelltu hér til að sækja um starfið