Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs

Tryggingastofnun auglýsir eftir framkvæmdastjóra rekstrarsviðs. Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs á sæti í yfirstjórn stofnunarinnar. Hann ber ábyrgð á gerð og framkvæmd fjárhagsáætlana fyrir rekstur og þá bótaflokka sem Tryggingastofnun hefur umsýslu með.

Hlutverk Tryggingastofnunar er að framfylgja lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni langveikra barna auk þess að sinna öðrum verkefnum sem stofnuninni eru falin hverju sinni.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Fjárhagsleg áætlana- og skýrslugerð, gerð greiðsluáætlana og eftirlit með kostnaði
 • Yfirumsjón með innheimtu, eftirliti og fjárreiðum
 • Yfirumsjón með bókhaldi, afstemmingum og gerð ársreikninga
 • Yfirumsjón með skjalavistun
 • Innleiðing nýrra verkefna og verklags
 • Upplýsingagjöf og samskipti við fagráðuneyti og stofnanir s.s.
 • Ríkisendurskoðun og Fjársýslu ríkisins

Hæfnikröfur

 • Meistarapróf í viðskiptafræði, rekstrarhagfræði, fjármálaverkfræði eða sambærilegri menntun er skilyrði.
 • Starfsreynsla af fjármálastjórnun er mikilvæg
 • Reynsla af stjórnun og mannaforráðum er skilyrði
 • Þekking og reynsla af opinberum rekstri og lögum um opinber fjármál er æskilegt
 • Þekking og reynsla af Oracle bókhaldskerfi ríkisins er kostur
 • Góð kunnátta í íslensku, ensku og norrænu tungumáli. Færni til að tjá sig skipulega í ræðu og riti.
 • Mjög góð færni í excel er skilyrði
 • Framúrskarandi þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í starfi mikilvæg
 • Skipulagshæfileikar og geta til að hafa yfirsýn með verkefnum

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og viðkomandi stéttarfélags
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið rökstudd. Jafnframt skal leggja fram leyfisbréf og staðfestar upplýsingar um menntun. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til Hólmfríðar Erlu Finnsdóttur, mannauðsstjóra Tryggingastofnunar, Hlíðasmára 11, 201 Kópavogur.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 06.05.2019

Nánari upplýsingar veitir

Sigríður Lillý Baldursdóttir, forstjóri í síma 560 4400

Sótt er um á starfatorgi