Ellilífeyrir - útreikningur lífeyris 2021

Allar skattskyldar tekjur eru notaðar við útreikning á lífeyri og tengdum greiðslum, svo sem atvinnutekjur, lífeyrissjóðstekjur og fjármagnstekjur. Undantekningar eru þó greiðslur frá TR, fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og úttekt á séreignarlífeyrissparnaði.

Ellilífeyrir - útreikningur lífeyris og tengdra greiðslna - pdf

Fjármagnstekjur eru sameign hjóna / sambúðarfólks og hefur því helmingur þeirra áhrif á útreikning hjá hvoru fyrir sig. Aðrar tekjur maka en fjármagnstekjur hafa ekki áhrif.

Tekjur hafa engin áhrif ef valið er að fara á hálfan lífeyri frá TR á móti hálfum lífeyri frá lífeyrissjóðum. 

Búseta erlendis getur lækkað greiðslur ellilífeyris og tengdra greiðslna. Búseta á Ísandi í 40 ár á aldrinum 16-67 ára veitir fullan rétt.

Auðvelt er að setja forsendur inn í reiknivél lífeyris á tr.is til að skoða áhrif tekna á greiðslur.

Hvað má hafa í tekjur án þess að það hafi áhrif á útreikning?

Atvinnutekjur: 1.200.000 kr./ári

Aðrar tekjur s.s. lífeyrissjóðstekjur og fjármagnstekjur: 300.000 kr./ári

Áhrif tekna yfir frítekjumörkum á ellilífeyri: 45% 

Áhrif tekna yfir frítekjumörkum á heimilisuppbót: 11,90% 

Greiðslur falla niður: 7.394.213 kr./ári eða 616.184 kr./mán.

Einungis þeir sem fá greiddan lífeyri geta fengið greidda heimilisuppbót og aðrar uppbætur. Búseta erlendis getur lækkað greiðslur lífeyris og tengdra bóta. Þegar búið er að reikna út heildartekjur eru þær notaðar til að ákvarða upphæðir greiðslna.

Upphæðir 

  • Fullur ellilífeyrir fyrir þann sem býr ekki einn: 266.033 kr/mán.
  • Þeir sem búa einir geta átt rétt á heimilisuppbót sem er 67.225 kr./mán.
  • Samanlögð réttindi fyrir þá sem búa einir geta verið 333.258 kr./mán.
  • Greiðslur heimilisuppbótar falla niður þegar tekjur ná 7.078.992 kr/ári, 589.916 kr/mán.

Uppbót á lífeyri getur verið 5-140% af lífeyri. Allar tekjur, að meðtöldum skattskyldum tekjum frá TR öðrum en aldurstengdri örorkuuppbót hafa áhrif á útreikning. Uppbætur falla niður ef eignir í peningum og/eða verðbréfum fara yfir 4 milljónir hjá einstaklingi en 8 milljónir hjá hjónum.

Réttur á uppbót vegna rekstur bifreiðar myndast ef einstaklingar eru með hreyfihömlunarmat frá TR og er upphæðin 17.781 kr/mán.

Ráðstöfunarfé er 79.859 kr/mán. og greiðslur falla niður: 1.474.320 kr/ári eða 122.860 kr/mán.