Eftirlit

Eitt af hlutverkum TR er að standa vörð um íslenska velferðarkerfið og verja það misnotkun.

TR sannreynir réttmæti greiðslna með eftirliti. Við eftirlit er farið yfir upplýsingar um umsækjanda eða greiðsluþega og ef við á hefur TR heimild til að afla frekari gagna.

Umsóknir

Sækja þarf um allar greiðslur til TR og byggjast greiðslur á að umsækjandi uppfylli tiltekin skilyrði. Í umsókn þarf að veita nauðsynlegar upplýsingar til þess að hægt sé að ákvarða hvort réttur til greiðslu sé fyrir hendi. 

Upplýsingaskylda

Umsækjanda eða greiðsluþega er skylt að taka þátt í meðferð máls vegna eftirlits með því að veita upplýsingar sem óskað er eftir og nauðsynlegar eru. Greiðsluþega er skylt að tilkynna TR um breytingar á tekjum og ef breytingar verða á högum, t.d. þegar sambúð hefst, við sambúðarslit, hjúskaparstofnun, hjúskaparslit og flutning lögheimilis. TR getur kallað umsækjanda eða greiðsluþega í viðtal til þess að fá nánari upplýsingar. Ef TR getur ekki afgreitt mál vegna skorts á nauðsynlegum upplýsingum þá kemur ekki til greiðslna fyrr en úr því er bætt. 

Upplýsingar frá þriðja aðila

Komi fram rökstuddur grunur um að greitt sé á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga getur TR frestað greiðslum tímabundið á meðan málið er kannað. Við rannsókn mála er stofnuninni heimilt að afla upplýsinga frá þriðja aðila eins og t.d. leikskóla eða vinnuveitanda. 

Ofgreiðslur - vangreiðslur 

Þegar greitt er umfram réttindi er ofgreiðslan almennt dregin frá greiðslum eða viðkomandi krafinn endurgreiðslu með öðrum hætti. Vangreiðslur eru greiddar út. Ef um mistök TR er að ræða greiðast 5% vextir á vangreiðslu. 

Viðurlög - endurgreiðsla með álagi 

Reynist móttakandi greiðslna uppvís að sviksamlegu atferli eru greiðslur stöðvaðar og er TR heimilt að krefjast endurgreiðslu á ofgreiðslu með 15% álagi.