Lúxemborg

Samningur um almannatryggingar við Luxemborg öðlaðist gildi 1. desember 2004. Ef ekki er annars getið í samningum er gildissvið almannatryggingareglna EES samningsins rýmkað þannig að þær reglur taki einnig til þeirra sem heyra eða hafa heyrt undir löggjöf ríkjanna en sem EES reglurnar taka ekki til.  Samningurinn hefur aðallega þýðingu fyrir ríkisborgara þriðju ríkja og einstaklinga utan vinnumarkaðar.