Örorkustyrkur

Örorkustyrkur er hugsaður fyrir einstaklinga sem bera verulegan aukakostnað vegna örorku sinnar til dæmis vegna lyfja, læknishjálpar eða hjálpartækja.

Þeir sem eru á aldrinum 18-67 ára geta átt rétt á örorkustyrk. Skilyrði er að umsækjandi hafi verið búsettur á Íslandi a.m.k. þrjú síðustu árin áður en umsókn er lögð fram eða í sex mánuði ef starfsorka var óskert er hann tók hér búsetu. Einnig þarf að liggja fyrir mat tryggingalæknis um að umsækjandi hafi misst a.m.k. 50% af starfsorku sinni en nái ekki 75% starfsorkumissi.

Örorkustyrkur er tekjutengdur bótaflokkur og getur hæstur verið u.þ.b. 3/4 af fullum örorkulífeyri fyrir fólk á aldrinum 18-61 árs. Örorkustyrkur er hins vegar jafnhár örorkulífeyri fyrir fólk á aldrinum 62-67 ára. Greiðslur eru reiknaðar út frá tekjum í tekjuáætlun sem þarf að fylgja með umsókn.

Engar viðbótargreiðslur eru með örorkustyrk nema til þeirra sem hafa börn innan 18 ára á framfæri sínu. Viðbótin er 75% af barnalífeyri fyrir hvert barn á framfæri umsækjanda. 

Útreikningur:

Fullur örorkustyrkur er greiddur ef árstekjur örorkustyrkþegans eru undir 2.575.220 kr. og nemur þá 3/4 af grunnlífeyri. Greiðslur lækka með hækkandi tekjum og falla niður við árstekjur 4.697.972 kr. ári.

Tekjur maka hafa ekki áhrif á greiðslur, nema fjármagnstekjur sem eru reiknaðar sameiginlega hjá sambúðarfólki/hjónum. Reiknað er með helmingi hjá hvoru um sig við útreikning bóta.

Örorkustyrkur fellur niður:

  • Ef árstekjur fara yfir 4.697.972 kr.
  • Þegar endurnýjað mat er undir 50% eða nær 75% örorkumati.
  • Þegar einstaklingur verður 67 ára, því þá öðlast hann rétt til ellilífeyris og þarf að sækja sérstaklega um hann.
  • Ef endurnýjun á örorkumati berst of seint til Tryggingastofnunar fellur örorkustyrkur niður þar til nýtt örorkumat hefur verið afgreitt.
  • Ef búsetuskilyrði eru ekki uppfyllt.
  • Ef örorkustyrksþegi afplánar refsingu í fangelsi eða kemur sér viljandi undan því að afplána refsingu falla niður allar greiðslur TR til hans.
  • Við andlát.
Síða yfirfarin/breytt 04.01.2018

 

Til baka

Öryrkjar

Var efnið hjálplegt? Nei


TR er umhugað um persónuvernd.
Kynntu þér stefnuna okkar hér.

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica