Bifreiðamál

Bifreiðamál falla undir: Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007 10. gr. ásamt  reglugerð nr. 997/2015

 

Hverjir geta átt rétt á uppbót til reksturs/kaupa bifreiðar og/eða styrkjum til bifreiðakaupa?

Einstaklingar með hreyfihömlun geta átt rétt á uppbót til reksturs eða kaupa bifreiðar og/eða styrkjum til bifreiðakaupa. Með líkamlegri hreyfihömlun er átt við sjúkdóm eða fötlun sem skerðir verulega færni til að komast ferða sinna. Þar er fyrst og fremst um að ræða:

 • Lömun eða skertan hreyfanleika í ganglimum af völdum sjúkdóms eða fötlunar
 • Mæði vegna hjarta- eða lungnasjúkdóma
 • Annað sambærilegt

Blindir geta átt rétt á uppbót vegna reksturs bifreiða og vegna kaupa á bifreið.

Markmið með styrkjum og uppbótum vegna bifreiða að gera hreyfihömluðum einstaklingum kleift að stunda atvinnu, skóla og sækja reglubundna endurhæfingu eða læknismeðferð. 

Hægt er að sækja um uppbót og styrki til bifreiðakaupa á 5 ára fresti. Óheimilt er að selja bifreiðina á því tímabili nema með leyfi Tryggingastofnunar.

Með umsókn þarf að skila hreyfihömlunarvottorði frá lækni.
Ef umsækjandi hefur þegar skilað inn hreyfihömlunarvottorði til Tryggingastofnunar nægir að vísa til þess.  

Tryggingastofnun er heimilt að óska eftir áliti sjúkratryggingastofnunar á þörf umsækjanda fyrir hjálpartæki og bifreið.

Hver eru helstu skilyrði fyrir styrk/uppbót?

 • Umsækjandi eða annar heimilismaður verður að hafa ökuréttindi. Á ekki við um þá sem eru í sjálfstæðri búsetu og hafa persónulegan aðstoðarmann.
  Í þeim tilvikum þarf viðkomandi að hafa samning við sveitarfélag  t.d. samning um notendastýrða persónulega aðstoð, beingreiðslusamning eða sambærilegan samning.
 • Bifreiðin verður að vera skráð á umsækjanda/framfæranda barns eða maka (má vera rekstrarleiga eða kaupleiga).
 • Kaupverð bifreiðar skal ekki vera lægra en fjárhæð styrks/uppbótar.  Styrkur/uppbót má ekki hafa verið greiddur áður vegna sömu bifreiðar. 
 • Eingöngu er heimilt að greiða uppbót/styrk vegna fólksbifreiða og sendibifreiða sem eru til almennra nota. Hafa ber í huga hvort umsækjandi hafi þörf fyrir sendibifreið vegna fötlunar sinnar. Allar bifreiðar þurfa að vera til daglegra nota.
 • Skilyrði er að Tryggingastofnun samþykki val á bifreið.

Hvað er uppbót vegna reksturs bifreiðar?

Heimilt er að greiða ellilífeyrisþega, örorkulífeyrisþega og örorkustyrks-þega mánaðarlega uppbót  til að mæta kostnaði við rekstur bifreiðar. Skilyrði er að nauðsynlegt sé fyrir viðkomandi að hafa bifreið vegna hreyfihömlunar og sýnt er að hann geti ekki komist af án uppbótarinnar.

Hvað er uppbót vegna kaupa á bifreið?

Heimilt er að greiða lífeyrisþega og örorkustyrksþega uppbót vegna kaupa á bifreið sem bótaþega er nauðsyn að hafa vegna hreyfihömlunar. Þá er heimilt að veita uppbót til framfæranda hreyfihamlaðs barns sem nýtur umönnunargreiðslna.

Uppbót er að fjárhæð 720.000 kr. fyrir þá sem eru að kaupa bifreið í fyrsta sinn (átt er við þá sem eru að kaupa sér bifreið í fyrsta sinn á ævinni), annars er hún 360.000 kr.

Hvað er styrkur vegna kaupa á bifreið?

Heimilt er að veita styrk að fjárhæð 1.440.000 kr. til að kaupa bifreið sem nauðsynleg er vegna þess að líkamsstarfsemi er hömluð eða vantar líkamshluta. Þá er heimilt að veita styrk til framfæranda hreyfihamlaðs barns sem njóta umönnunargreiðslna samkvæmt nánari skilyrðum:

 • Umsækjandi þarf að vera hreyfihamlaður og vera t.d. bundinn hjólastól og/eða notar tvær hækjur að staðaldri.
 • Umsækjandi þarf að vera sjúkratryggður hér á landi.

Hvað er styrkur til kaupa á sérútbúnum bifreiðum?

Heimilt er að veita styrk sem nemur allt að 50-60% af kaupverði bifreiðar, það er grunnverði án aukabúnaðar, ef um er að ræða einstakling sem ekki kemst af án sérútbúinnar og dýrrar bifreiðar vegna mikillar fötlunar. 

Hámarksstyrkur er 5.000.000 kr. Áður en uppbót eða styrkur er greiddur skulu lagðar fram upplýsingar um kaupverð bifreiðar. Kaupverð bifreiðar skal ekki vera lægra en fjárhæð uppbótar eða styrkjar. 

Athugið líka reglugerð um vörugjald af ökutækjum nr. 331/2000  19. gr

Er hægt að fá niðurfellingu bifreiðagjalda? 

Tryggingastofnun staðfestir rétt lífeyrisþega á niðurfellingu eða leiðréttingu bifreiðagjalda. 

Skilyrði fyrir niðurfellingu hjá þeim sem eru með ellilífeyri er að umsækjandi hafi rétt til uppbótar vegna reksturs og/eða hafi verið með örorkulífeyri frá TR fyrir töku ellilífeyris.

Umsækjandi sækir um með eyðublaðinu „Umsókn um niðurfellingu bifreiðagjalda" og þarf að undirrita hana. Einnig fyllir tengiliður Tryggingastofnunar út hluta eyðublaðsins. 

Umsóknin verður því næst send ríkisskattstjóra sem sér um niðurfellingu eða leiðréttingu bifreiðagjalda.

Hverjir hafa rétt á láni til bifreiðakaupa?

TR veitir hreyfihömluðum ellilífeyris-, örorkulífeyris- og örorkustyrksþega lán til kaupa á bifreið, sem nauðsynleg er vegna hreyfihömlunar umsækjanda.

 • Einnig er hægt að veita lán til framfæranda hreyfihamlaðs barns sem nýtur umönnunargreiðslna.
 • Sömu skilyrði eru fyrir lánveitingu og vegna kaupa á bifreið.

Hve há er lánsfjárhæðin?

 • 180.000 kr. fyrir þá sem eiga rétt á uppbót vegna bifreiðakaupa (360.000 kr.) samkvæmt hreyfihömlunarmati.
 • 340.000 kr. fyrir þá sem eiga rétt á styrk til bifreiðakaupa (1.440.000 kr.) samkvæmt hreyfihömlunarmati.

Eingöngu mjög hreyfihamlaðir einstaklingar, t.d. þeir sem verða að notast við tvær hækjur eða hjólastól, geta átt rétt á hærra láninu. 

Hvernig er sótt um lán til bifreiðakaupa?

Sótt er um á eyðublaðinu:   Umsókn um lán til bifreiðakaupa

Hverjir eru vextirnir af láninu og til hversu langs tíma er hægt að fá lán?

Lánið er miðað við meðalvexti óverðtryggðra skuldabréfalána. Þau eru til þriggja ára og endurgreiðast með jöfnum mánaðargreiðslum sem dregnar eru af greiðslum TR.

Þarf að líða ákveðinn langur tími frá því að viðkomandi fékk síðast lán/styrk?

Lánin eru borguð til baka á þremur árum með jöfnum mánaðarlegum greiðslum. 

Er hægt að sækja samtímis um lán til bifreiðakaupa og uppbót/styrk vegna kaupa á bifreið?

 • Ef umsækjandi sækir samtímis um lán til bifreiðakaupa og uppbót vegna kaupa á bifreið skal kaupverð bifreiðar ekki vera lægra en samanlögð fjárhæð bifreiðaláns og uppbótar (540.000 kr.)
 • Ef umsækjandi sækir samtímis um lán til bifreiðakaupa og styrk vegna kaupa á bifreið skal kaupverð bifreiðar ekki vera lægra en samanlögð fjárhæð bifreiðaláns og styrks (1.780.000 kr.)
 • Ef aðeins er sótt um bifreiðalán skal kaupverð bifreiðar ekki vera lægra en samanlögð fjárhæð bifreiðaláns og uppbótar/styrks (540.000 kr./1.780.000 kr.)

Síða yfirfarin/breytt 05.01.2018
Til baka

Öryrkjar

Var efnið hjálplegt? Nei


TR er umhugað um persónuvernd.
Kynntu þér stefnuna okkar hér.

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica