Maka - og umönnunarbætur

Maka- og umönnunarbætur eru ætlaðar þeim sem annast maka sinn eða annan aðila sem heldur heimili með lífeyrisþeganum (þarf að vera heimilismaður) samkvæmt reglum nr. 407/2002 um maka- og umönnunarbætur og reglugerð nr. 1253/2016.

Skilyrði fyrir þessum greiðslum er að sá sem þarfnast umönnunar hafi lífeyrisgreiðslur frá TR, s.s. elli-, örorku- eða endurhæfingarlífeyri. Ekki er réttur á maka- og umönnunarbótum ef umsækjandi (umönnunaraðili) hefur lífeyrisgreiðslur.

Maka- og umönnunarbótum er ætlað að bæta tekjumissi vegna lækkaðs starfshlutfalls umönnunaraðila þegar lífeyrisþegi þarf umönnun við daglegt líf. Því þarf að skila inn gögnum sem sýna fram á tekjumissi.

Fylgiskjöl með umsókn

 • Læknisvottorð sem tilgreinir umönnunarþörf lífeyrisþega við daglegt líf
 • Staðfesting um lækkað starfshlutfall eða starfslok umönnunaraðila
 • Launaseðla síðustu þrjá mánuði fyrir dagsetningu umsóknar
 • Ef um lækkun á endurreiknuðu endurgjaldi er að ræða þarf staðfestingu frá Skattinum
 • Staðfesting frá Skattinum um tekjuleysi ef það á við. Dagsetning þarf að vera sú sama og á umsókninni
 • Staðfest skattframtal umsækjanda

Spurt og svarað

 • Umsækjandi verður að hafa sama lögheimili og halda heimili með aðilanum sem þarfnast umönnunar
 • Umsækjandi má ekki hafa lífeyrisgreiðslur frá TR
 • Sá sem þarfnast umönnunar þarf að hafa lífeyrisgreiðslur frá TR, elli-, örorku- eða endurhæfingarlífeyri
 • Umsækjandi verður að geta sýnt fram á að tekjur hafi lækkað eða fallið niður vegna umönnunarþarfa veika einstaklingsins

Umsókn um maka- og umönnunarbætur er synjað ef:

 • Umsækjandi er lífeyrisþegi
 • Tekjur umsækjanda eru yfir viðmiðunarmörkum
 • Umsækjandi er með atvinnuleysisbætur en þá telst viðkomandi ekki hafa lækkað starfshlutfall og er í atvinnuleit
 • Umsækjandi er í fullu námi
 • Umsækjandi hefur ekki sama lögheimili og sá sem þarfnast umönnunar
 • Ekki er sýnt fram á tekjumissi
 • Ef umönnun fer fram utan dagvinnutíma

Ef heildartekjur umsækjanda fara yfir viðmiðunarmörk fellur réttur til maka- og umönnunarbóta niður. Viðmiðunarmörkin eru sú fjárhæð þegar réttindi til ellilífeyris hjá TR falla niður, sjá má viðmiðunarmörkin hér.

Heildartekjur eru tekjur umsækjanda og maka- og umönnunarbóta samanlagðar. Sjá upplýsingar um fjárhæðir hér.