Dvöl á stofnun

Dvöl lífeyrisþega á sjúkrastofnun í langan tíma getur haft þau áhrif að greiðslur frá Tryggingastofnun falla niður. Þetta gerist eftir dvöl á sjúkrastofnun í samtals 6 mánuði (180 daga) á undanförnum 12 mánuðum. Þar af verður að vera samfelld dvöl í 30 daga við lok tímabilsins. Mikilvægt er að láta Tryggingastofnun vita ef greiðsluþegi útskrifast af sjúkrastofnun svo lífeyrisgreiðslur geti hafist að nýju. 

Ráðstöfunarfé

Greiðsluþegar sem hafa tekjur undir 114.580 kr. á mánuði geta átt rétt á ráðstöfunarfé frá Tryggingastofnun. Ekki þarf að sækja sérstaklega um ráðstöfunarfé.

 • Ráðstöfunarfé er að hámarki 74.477 kr. á mánuði
 • Reiknað er út frá fyrirliggjandi tekjuáætlun hjá Tryggingastofnun
 • Allar skattskyldar tekjur, þ.m.t. lífeyrissjóðs- og fjármagnstekjur, hafa áhrif
 • Greiðslur frá Tryggingastofnun, félagsmálastofnun og sveitarfélögum hafa ekki áhrif

Framlenging lífeyrisgreiðslna

Hægt er að sækja um framlengingu lífeyrisgreiðslna eftir að þær falla niður vegna dvalar á sjúkrastofnun. Framlengt er að hámarki um 3 mánuði í einu. Heimilt er að framlengja greiðslur að hámarki um alls 6 mánuði. Félagsráðgjafar og aðrir starfsmenn á viðkomandi stofnun veita aðstoð við að sækja um framlengingu.

 • Skila þarf inn gögnum til staðfestingar á nauðsyn framlengingarinnar og að ótvíræður kostnaður sé til staðar

Dagpeningar utan stofnunar

Heimilt er að greiða dagpeninga fyrir hvern sólarhring sem sjúklingur dvelst utan stofnunar án þess að útskrifast.

 • Til að eiga rétt á dagpeningum utan stofnunar þarf umsækjandi að fá greitt ráðstöfunarfé frá Tryggingastofnun
 • Greitt er að hámarki fyrir 8 sólarhringa á mánuði
 • Árið 2019 eru dagpeningar utan stofnunar 3.617 kr. pr./sólarhring
 • Starfsmenn viðkomandi stofnunar sækja um dagpeninga fyrir greiðsluþegana

Spurt og svarað

Ekki er réttur á framlengingu ef mánaðarleg greiðslubyrði er lægri en tekjur greiðsluþega.

Ekki er réttur á framlengingu ef greiðsluþegi á eignir í peningum eða verðbréfum að verðmæti 4.000.000 kr. eða meira. Fjármagnstekjur eru alltaf sameign hjóna við útreikning bóta hjá Tryggingastofnun.

 • Þegar samanlagðar heildartekjur eru yfir 114.580 kr. á mánuði.
 • Þegar greiðsluþegi útskrifast og öðlast þannig aftur rétt á örorkulífeyri.
 • Þegar greiðsluþegi andast.

Maki þess sem hættir að fá lífeyrisgreiðslur getur sótt um heimilisuppbót. Skilyrði fyrir því er að makinn sé lífeyrisþegi hjá Tryggingastofnun og búi einn.

Farið er yfir ráðstöfunarfé hvers árs með uppgjöri eftir að staðfest skattframtal liggur fyrir.

 • Tekjur sem skráðar eru í tekjuáætlun hjá Tryggingastofnun eru bornar saman við rauntekjur samkvæmt skattframtali.
 • Ef í ljós kemur að ráðstöfunarféð var vangreitt er inneign greidd út.
 • Ef ráðstöfunarféð var ofgreitt myndast krafa sem fer í innheimtu.
 • Sækja þarf um framlengingu ekki síðar en 6 mánuðum eftir að greiðslur falla niður.
 • Greiðsluþegi sem hefur þegar fengið framlengingu í 6 mánuði getur sótt aftur um eftir að 1 ár er liðið frá seinasta samþykki. Lífeyrisgreiðslur verða þó að hafa hafist aftur í millitíðinni svo réttur myndist.