Barnalífeyrir vegna náms

Barnalífeyrir vegna náms eða starfsþjálfunar greiðist til ungmennis á aldrinum 18-20 ára. Skilyrði fyrir greiðslu barnalífeyris er ef annað foreldri eða báðir eru látnir eða eru lífeyrisþegar (örorku-, elli eða endurhæfingar). Einnig er heimilt að greiða barnalífeyri ef meðlagsskylt foreldri fær úrskurð sýslumanns um að það þurfi ekki að borga meðlag vegna efnaleysis.  

Skilyrði fyrir greiðslu

  • Foreldri er lífeyrisþegi eða látið
  • Umsækjandi verður að eiga lögheimili á Íslandi
  • Ungmenni þarf að vera í fullu námi í viðurkenndum skóla og að námið hans aðalstarf

Aðeins er ákvarðað fyrir eina önn í einu. Sækja þarf um sérstaklega fyrir hverja önn og skila skólavottorði, sem er staðfest og stimplað af skóla, með námsframvindu síðustu annar ásamt upplýsingum um einingafjölda á yfirstandandi önn. Mikilvægt er að tilgreint sé hvort um hefðbundnar einingar eða Fein-einingar sé að ræða.

Fylgiskjöl með umsókn: 

  • Skólavottorð sem sýnir námsárangur á síðustu önn ásamt staðfestingu á fjölda eininga á næstu önn. Mikilvægt er að tilgreint sé hvort um hefðbundnar einingar eða Fein-einingar sé að ræða.
  • Hafi sýslumaður hafnað úrskurði um meðlag vegna efnaleysis eða ef ekki hefur tekist að hafa upp á foreldri þarf sá úrskurður að fylgja með umsókn.
  • Staðfesting frá námsráðgjafa ef nemandi getur ekki stundað fullt nám. 
  • Dánarvottorð ef sótt er um vegna andláts foreldris og hinn látni var ekki búsettur hér á landi og gögn hafa ekki verið lögð fram áður.