Barnalífeyrir

Barnalífeyrir er greiddur með börnum yngri en 18 ára, ef annað hvort foreldra er látið eða er elli-, örorku- eða endurhæfingarlífeyrisþegi. 

  • Fjárhæð barnalífeyris má sjá hér.
  • Séu báðir foreldrar látnir eða eru lífeyrisþegar skal greiddur tvöfaldur barnalífeyrir
  • Stjúpbörn og kjörbörn hafa sömu réttarstöðu en barnalífeyrir er ekki greiddur ef barnið á framfærsluskylt foreldri á lífi
  • TR greiðir barnalífeyri þegar staðfesting liggur fyrir um að barn verði ekki feðrað
  • Barnalífeyrir er greiddur ef barn er getið með tæknifrjóvgun. Staðfesting frá viðeigandi stofnun þarf að fylgja með umsókn
  • Foreldri sem afplánar dóm getur fengið barnalífeyri ef vistun hefur varað að minnsta kosti þrjá mánuði 
  • Barnalífeyrir greiðist foreldrum eða þeim sem annast framfærslu barnanna
  • Foreldrar sem eru með örorkustyrk geta fengið greidda viðbót vegna barna (75% af barnalífeyri)
  • Barnalífeyrir er ekki tekjutengdur og fellur ekki niður þó svo að lífeyrisgreiðslur falli niður vegna tekna.
  • Greiðsla barnalífeyris er háð því að annað hvort foreldra þess eða barnið sjálft hafi búið hér á landi a.m.k. þrjú síðustu árin áður en umsókn er lögð fram.

Athugið að lífeyrisþegar sem eru meðlagsskyldir og meðlagið greiðist af TR fá barnalífeyri ekki greiddan beint til sín heldur rennur hann upp í meðlagsgreiðslurnar.