Barnalífeyrir vegna náms

Barnalífeyrir vegna náms eða starfsþjálfunar greiðist til ungmennis á aldrinum 18-20 ára. Skilyrði fyrir greiðslu barnalífeyris er ef annað foreldri eða báðir eru látnir eða eru lífeyrisþegar (örorku-, elli eða endurhæfingar). Einnig er heimilt að greiða barnalífeyri ef meðlagsskylt foreldri fær úrskurð sýslumanns um að það þurfi ekki að borga meðlag vegna efnaleysis.  

Skilyrði fyrir greiðslu

 • Foreldri er lífeyrisþegi eða látið
 • Umsækjandi verður að eiga lögheimili á Íslandi
 • Ungmenni þarf að vera í fullu námi í viðurkenndum skóla og að námið hans aðalstarf

Aðeins er ákvarðað fyrir eina önn í einu. Sækja þarf um sérstaklega fyrir hverja önn og skila skólavottorði, sem er staðfest og stimplað af skóla, með námsframvindu síðustu annar ásamt upplýsingum um einingafjölda á yfirstandandi önn. Mikilvægt er að tilgreint sé hvort um hefðbundnar einingar eða Fein-einingar sé að ræða.

Fylgiskjöl með umsókn: 

 • Skólavottorði sem sýnir námsárangur á síðustu önn ásamt staðfestingu á fjölda eininga á næstu önn. Mikilvægt er að tilgreint sé hvort um hefðbundnar einingar eða Fein-einingar sé að ræða.
 • Hafi sýslumaður hafnað úrskurði um meðlag vegna efnaleysis eða ef ekki hefur tekist að hafa upp á foreldri þarf sá úrskurður að fylgja með umsókn.
 • Staðfesting frá námsráðgjafa ef nemandi getur ekki stundað fullt nám. 
 • Dánarvottorð ef sótt er um vegna andláts foreldris og hinn látni var ekki búsettur hér á landi og gögn hafa ekki verið lögð fram áður. 

Spurt og svarað

 • Ef ungmennið hættir námi. 
 • Ef ungmennið flytur úr landi. 
 • Ef ungmennið verður örorkulífeyrisþegi.
 • Ef foreldri er ekki lengur lífeyrisþegi.
 • Ef tekjur eru yfir viðmiðunarmörkum.

Nám þarf að taka a.m.k. sex mánuði á ári. Fullt nám er um 17 einingar eða 30-34 Fein-einingar á önn en heimilt er að víkja frá þessu skilyrði ef um er að ræða hægfara nám eða sérstaka erfiðleika nemandans. 

Ef ungmenni er að ljúka námi og getur ekki verið í fleiri einingum er heimilt að víkja frá skilyrði um fullt nám.

Skila þarf inn staðfestingu frá námsráðgjafa ef nemandi getur ekki stundað fullt nám.

Ef um er að ræða óreglulegt nám eða námskeið sem jafngildir viðurkenndu námi er námstíminn reiknaður í fjölda kennslustunda á almanaksárinu og telst þá sex mánaða nám samsvara 624 kennslustundum. Brot úr mánuði telst heill mánuður. TR getur frestað afgreiðslu þar til sex mánaða námstíma er náð.

Nemandi má vinna á sama tíma og hann fær barnalífeyri greiddan. Vinnan verður þó að vera utan skólatíma og skila þarf inn staðfestingu um vinnutíma frá atvinnurekanda. 

Mánaðarlegar tekjur nemanda mega ekki vera að meðaltali hærri en sem nemur sjöfaldri fjárhæð barnalífeyris á hverjum tíma.

Eignir nemanda í peningum eða verðbréfum mega ekki vera yfir 4 milljónum króna.