Barnalífeyrir

Barnalífeyrir er greiddur með börnum yngri en 18 ára, ef annað hvort foreldra er látið eða er elli-, örorku- eða endurhæfingarlífeyrisþegi. Greiðsla barnalífeyris er háð því að annað hvort foreldra þess eða barnið sjálft hafi búið hér á landi a.m.k. þrjú síðustu árin áður en umsókn er lögð fram.

  • Séu báðir foreldrar látnir eða eru lífeyrisþegar skal greiddur tvöfaldur barnalífeyrir
  • Stjúpbörn og kjörbörn hafa sömu réttarstöðu en barnalífeyrir er ekki greiddur ef barnið á framfærsluskylt foreldri á lífi
  • TR greiðir barnalífeyri þegar staðfesting liggur fyrir um að barn verði ekki feðrað
  • Barnalífeyrir er greiddur ef barn er getið með tæknifrjóvgun. Staðfesting frá viðeigandi stofnun þarf að fylgja með umsókn
  • Foreldri sem afplánar dóm getur fengið barnalífeyri ef vistun hefur varað að minnsta kosti þrjá mánuði 
  • Barnalífeyrir greiðist foreldrum eða þeim sem annast framfærslu barnanna
  • Foreldrar sem eru með örorkustyrk geta fengið greidda viðbót vegna barna (75% af barnalífeyri)
  • Barnalífeyrir er 38.540 kr. á mánuði með hverju barni 

Barnalífeyrir er ekki tekjutengdur og fellur ekki niður þó svo að lífeyrisgreiðslur falli niður vegna tekna.