Barnalífeyrir

Barnalífeyrir er greiddur með börnum yngri en 18 ára, ef annað hvort foreldra er látið eða er elli-, örorku- eða endurhæfingarlífeyrisþegi. Greiðsla barnalífeyris er háð því að annað hvort foreldra þess eða barnið sjálft hafi búið hér á landi a.m.k. þrjú síðustu árin áður en umsókn er lögð fram.

 • Séu báðir foreldrar látnir eða eru lífeyrisþegar skal greiddur tvöfaldur barnalífeyrir.
 • Stjúpbörn og kjörbörn hafa sömu réttarstöðu en barnalífeyrir er ekki greiddur ef barnið á framfærsluskylt foreldri á lífi.
 • TR greiðir barnalífeyri þegar staðfesting liggur fyrir um að barn verði ekki feðrað. Jafnframt er greiddur barnalífeyrir ef barn er getið með tæknifrjóvgun og er ófeðrað. Staðfesting frá viðeigandi stofnun þarf að fylgja með umsókn.
 • Foreldri sem afplánar dóm getur fengið barnalífeyri ef vistun hefur varað að minnsta kosti þrjá mánuði.
 • Barnalífeyrir greiðist foreldrum eða þeim sem annast framfærslu barnanna.
 • Foreldrar sem eru með örorkustyrk geta fengið greidda viðbót vegna barna (75% af barnalífeyri).
 • Barnalífeyrir er 42.634 kr. á mánuði með hverju barni.
 • Barnalífeyrir er ekki tekjutengdur og fellur ekki niður þó svo að örorku- eða endurhæfingarlífeyrisgreiðslur falli niður vegna tekna.
 • Hins vegar falla greiðslur barnalífeyris niður hjá ellilífeyrisþegum ef aðrar greiðslur falla niður vegna tekna.

Athugið að lífeyrisþegar sem eru meðlagsskyldir og meðlagið greiðist af TR fá barnalífeyri ekki greiddan beint til sín heldur rennur hann upp í meðlagsgreiðslurnar. 

Barnalífeyrir vegna sérstakra útgjalda

Barnalífeyrir vegna sérstakra útgjalda greiðist foreldrum barns við skírn þess, fermingu, vegna tannréttinga, greftrunar eða af öðru sérstöku tilefni.

 • Heimilt er að greiða vegna barna sem barnalífeyrir er þegar greiddur með vegna þess að annað hvort foreldra er látið, barn er ófeðrað eða móður nýtur ekki við vegna sérstakra eða óvenjulegra aðstæðna.
 • Sýslumaður úrskurðar að Tryggingastofnun eigi að greiða barnalífeyri vegna sérstakra útgjalda. Skila þarf úrskurðinum ásamt umsókn til TR.