Um útreikning á þátttöku í dvalarkostnaði 2017

Við útreikning á þátttöku í dvalarkostnaði eru bornar saman útreikningsreglur eins og þær giltu árið 2006, í mars 2008 og á árinu 2016. Sú leið er valin sem sýnir lægstu kostnaðarþátttöku. Slíkur samanburður fer fram til ársloka 2017.

Almennt

Eftirfarandi á við um útreikning á dvalarkostnaði óháð því hvaða útreikningsregla er notuð: 

 • Tekjur á núgildandi tekjuáætlun eru notaðar við útreikning á dvalarkostnaði.
 • Eftirfarandi skattþrep gilda fyrir árið 2017 (miðað við hámarksútsvar):

    1. skattþrep; tekjur allt að 834.707 kr. á mán.(37,02%)

    2. skattþrep; tekjur frá 834.708 kr. á mán. (46,32%). 

 • Persónuafsláttur 2017  er 52.907  kr.
 • Fjármagnstekjuskattur er 20%.
 • 20/37 hluta af vannýttum persónuafslætti má ráðstafa upp í fjármagnstekjuskatt.
 • Hámarks þátttaka í dvalarkostnaði 395.305 kr.

 Eftirfarandi greiðslur teljast EKKI til tekna við útreikning á kostnaðarþátttöku: 

 1. Bætur frá lífeyristryggingum almannatrygginga.
 2. Séreignarlífeyrissparnaður.
 3. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga.
 4. Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð.
 5. Bætur frá ríkjum sem Ísland hefur gert samninga við (64. gr. laga nr. 117/1993). 

Útreikningur á þátttöku í dvalarkostnaði miðað við reglur 2017 

 • Af mánaðarlegum tekjum má halda eftir 88.088  kr. eftir skatt áður en til þátttöku í dvalarkostnaði kemur.
 • Tekjur maka hafa engin áhrif fyrir utan að fjármagnstekjur teljast til sameiginlegra tekna.
 • Frítekjumark fjármagnstekna er 98.640 kr. á ári (fjármagnstekjur umfram 98.640 kr. taldar til tekna).
 • Fjármagnstekjur skiptast jafnt á milli hjóna og svo er 98.640 kr. frítekjumark dregið frá.
 • Þegar um hjón er að ræða skiptir ekki máli hvort hjónanna er eigandi þeirra eigna sem mynda fjármagnstekjur eða hvort um séreign eða hjúskapareign er að ræða.
 • Frítekjumark vegna atvinnutekna er 1.315.200 kr. á ársgrundvelli eða sem svarar 109.600 kr. á mánuði.
 • Ekkert frítekjumark er vegna lífeyrissjóðstekna. 

Útreikningur á þátttöku í dvalarkostnaði m.v. reglur í mars 2008 

 • Af mánaðarlegum tekjum má halda eftir 59.311 kr. eftir skatt áður en til greiðslu dvalarkostnaðar kemur.
 • Atvinnutekjur 70 ára og eldri teljast ekki til tekna.

 Hjón 

 • Vægi eigin lífeyrissjóðstekna er 100%, lífeyrissjóðstekjur maka hafa ekki áhrif.
 • Vægi eigin atvinnutekna er 75% og vægi atvinnutekna maka 25%.
 • Frítekjumark atvinnutekna er 327.000 kr. á ári EÐA 60% af þeim taldar til tekna.
 • Frítekjumark fjármagnstekna er 90.000 kr. á ári fyrir hvort um sig (fjármagnstekjur umfram 90.000 kr. taldar til tekna).
 • Fjármagnstekjur skiptast til helminga milli hjóna, 90.000 kr. frítekjumark dregið svo frá, og er svo miðað við helminginn af þeirri fjárhæð fyrir hvort um sig (25% vægi).
 • Þegar um hjón er að ræða skiptir ekki máli hvort hjónanna er eigandi þeirra eigna sem mynda fjármagnstekjurnar eða hvort um séreign eða hjúskapareign er að ræða.

 Einstaklingur 

 • Vægi lífeyrissjóðstekna er 100%.
 • Vægi atvinnutekna er 100%.
 • Frítekjumark atvinnutekna er 327.000 kr. á ári EÐA 60% af þeim taldar til tekna.
 • Vægi fjármagnstekna er 50%.
 • Frítekjumark fjármagnstekna er 90.000 kr. á ári (fjármagnstekjur umfram 90.000 kr. taldar til tekna). Frítekjumark er dregið af fjármagnstekjum áður en þeim er skipt til helminga.

 Útreikningur á þátttöku í dvalarkostnaði miðað við reglur 2006

 Af mánaðarlegum tekjum má halda eftir 50.112 kr. eftir skatt áður en til greiðslu dvalarkostnaðar kemur.

 • Engin frítekjumörk á tekjum.
 • Þegar um hjón er að ræða skiptir ekki máli hvort hjónanna er eigandi þeirra eigna sem mynda fjármagnstekjur eða hvort um séreign eða hjúskapareign er að ræða.

 Hjón – bæði á öldrunarstofnun/sjúkrastofnun (báðir aðilar hafa misst lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun vegna dvalar á öldrunar- eða sjúkrastofnun)

 Miðað er við helming af samanlögðum tekjum (á ekki við fjármagnstekjur).

 • Vægi fjármagnstekna er ¼ fyrir hvort um sig.
 • Hjón – annað á öldrunarstofnun (maki hefur ekki misst greiðslur frá Tryggingastofnun vegna dvalar á öldrunar- eða sjúkrastofnun)
 • Ef maki er ekki á öldrunarstofnun/sjúkrastofnun þá er stuðst við helming af tekjum vistmanns (á ekki við fjármagnstekjur).
 • Vægi fjármagnstekna er 1/8.

 Þátttaka í dvalarkostnaði reiknast skv. lögum um málefni aldraðra og reglugerð um stofnanaþjónustu fyrir aldraða.

·         Lög um málefni aldraðra

·         Reglugerð um stofnanaþjónustu fyrir aldraða

 

Síða yfirfarin/breytt 12.01.2017

Til baka

Ellilífeyrir

Var efnið hjálplegt? Nei


TR er umhugað um persónuvernd.
Kynntu þér stefnuna okkar hér.

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica