Bifreiðamál

Bifreiðamál falla undir: Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007 10. gr. ásamt reglugerð nr. 170/2009

Hreyfihömlun

Lífeyrisþegar með hreyfihömlun geta átt rétt á uppbót til reksturs bifreiðar og/eða styrkjum til bifreiðakaupa. Með líkamlegri hreyfihömlun er átt við sjúkdóm eða fötlun sem skerðir verulega færni til að komast ferða sinna. Þar er fyrst og fremst um að ræða:

  • Lömun eða skertan hreyfanleika í ganglimum af völdum sjúkdóms eða fötlunar
  • Mæði vegna hjarta- eða lungasjúkdóma
  • Annað sambærilegt

Blindir geta átt rétt á uppbót vegna reksturs bifreiða og vegna kaupa á bifreið.

Með umsókn þarf að skila hreyfihömlunarvottorði frá lækni.
Ef umsækjandi hefur þegar skilað inn hreyfihömlunarvottorði til Tryggingastofnunar nægir að vísa til þess.

Helstu skilyrði bifreiðamála:

  • Umsækjandi eða annar heimilismaður verður að hafa ökuréttindi.
  • Bifreiðin verður að vera skráð á umsækjanda/framfæranda barns eða maka (má vera rekstrarleiga eða kaupleiga).
  • Eingöngu er heimilt að greiða uppbót/styrk vegna fólksbifreiða og sendibifreiða sem eru til almennra nota. Hafa ber í huga hvort umsækjandi hafi þörf fyrir sendibifreið vegna fötlunar sinnar. Allar bifreiðar þurfa að vera til daglegra nota.
  • Skilyrði er að Tryggingastofnun samþykki val á bifreið.

Uppbót vegna reksturs bifreiðar

Heimilt er að greiða ellilífeyrisþega, örorkulífeyrisþega og örorkustyrks- þega mánaðarlega uppbót  til að mæta kostnaði við rekstur bifreiðar. Skilyrði er að nauðsynlegt sé fyrir viðkomandi að hafa bifreið vegna hreyfihömlunar og sýnt er að hann geti ekki komist af án uppbótarinnar.

Uppbót vegna kaupa á bifreið

Heimilt er að greiða lífeyrisþega og örorkustyrksþega uppbót vegna kaupa á bifreið sem bótaþega er nauðsyn að hafa vegna hreyfihömlunar. Þá er heimilt að veita uppbót til framfæranda hreyfihamlaðs barns sem nýtur umönnunargreiðslna.

Uppbót er að fjárhæð 600.000 kr. fyrir þá sem eru að kaupa bifreið í fyrsta sinn (átt er við þá sem eru að kaupa sér bifreið í fyrsta sinn á ævinni), annars er hún 300.000 kr.

Styrkur vegna kaupa á bifreið

Heimilt er að veita styrk að fjárhæð 1.200.000 kr. til að kaupa bifreið sem nauðsynleg er vegna þess að líkamsstarfsemi er hömluð eða vantar líkamshluta. Þá er heimilt að veita styrk til framfæranda hreyfihamlaðs barns sem njóta umönnunargreiðslna samkvæmt nánari skilyrðum:

  • Umsækjandi þarf að vera hreyfihamlaður og vera t.d. bundinn hjólastól og/eða notar tvær hækjur að staðaldri.
  • Umsækjandi þarf að vera sjúkratryggður hér á landi.

Styrkur til kaupa á sérútbúnum bifreiðum

Heimilt er að veita styrk sem nemur allt að 50-60% af kaupverði bifreiðar, það er grunnverði án aukabúnaðar, ef um er að ræða einstakling sem ekki kemst af án sérútbúinnar og dýrrar bifreiðar vegna mikillar fötlunar. Hámarksstyrkur er 5.000.000 kr. Áður en uppbót eða styrkur er greiddur skulu lagðar fram upplýsingar um kaupverð bifreiðar. Kaupverð bifreiðar skal ekki vera lægra en fjárhæð uppbótar eða styrkjar. Hægt er að sækja um uppbót og styrki á 5 ára fresti. Óheimilt er að selja bifreiðina á því tímabili nema með leyfi Tryggingastofnunar.

Athugið líka reglugerð um vörugjald af ökutækjum nr. 331/2000  19. gr

Niðurfelling bifreiðagjalda

Tryggingastofnun staðfestir rétt lífeyrisþega á niðurfellingu eða leiðréttingu bifreiðagjalda. Umsækjandi sækir um með eyðublaðinu „Umsókn um niðurfellingu bifreiðagjalda" og þarf að undirrita hana. Einnig fyllir tengiliður Tryggingastofnunar út hluta eyðublaðsins. Umsóknin verður því næst að berast ríkisskattstjóra sem sér um niðurfellingu eða leiðréttingu bifreiðagjalda.

Síða yfirfarin/breytt 09.07.2012
Til baka

Öryrkjar

Var efnið hjálplegt? Nei


Þetta vefsvæði byggir á Eplica