Eyðublöð

Endurhæfing

Lífeyristryggingar

 • Umsókn um makabætur og umönnunarbætur

  Umsókn er á Mínum síðum. Við sérstakar aðstæður er heimilt að greiða maka elli- eða örorkulífeyrisþega makabætur. Einnig geta aðrir sem halda heimili með elli- eða örorkulífeyrisþega átt rétt á umönnunarbótum sem nemur sömu upphæð og makabætur.

 • Umsókn um mæðra-/feðralaun og barnalífeyri

  Hægt er að sækja um mæðra-/feðralaun og barnalífeyri af Mínum síðum. Mæðra-/feðralaun er heimilt að greiða einstæðum foreldrum sem eru búsett á Íslandi og hafa á framfæri tvö börn sín eða fleiri undir 18 ára aldri. Barnalífeyrir er greiddur með börnum yngri en 18 ára, ef foreldri er látið eða er elli-, örorku- eða endurhæfingarlífeyrisþegi.

 • Umsókn um framlengingu bóta þrátt fyrir dvöl á sjúkrahúsi eða stofnun fyrir aldraða

 • Dagpeningar_og_stadfesting_januar-2015

  Heimilt er að greiða dagpeninga utan stofnunar fyrir hvern sólarhring sem dvalið er utan stofnunar án þess að útskrifast. Til að eiga rétt á dagpeningum utan stofnunar þarf umsækjandi að fá greidda vasapeninga frá Tryggingastofnun.

Tekjuáætlanir

 • Tekjuáætlun 2017 fylgiskjal með nýjum umsóknum

  Fylgiskjal með umsókn um lífeyrisgreiðslur. Þær upplýsingar sem fram koma á tekjuáætluninni hér að neðan verða notaðar til útreiknings tekjutengdra bóta árið 2017. Endanlegur bótaréttur ársins verður síðan reiknaður þegar skattframtal fyrir sama ár liggur fyrir. Hægt er að gera nýja eða breyta fyrirliggjandi tekjuáætlun á Mínum síðum.

 • Forskudsregistering 2016

  Oplysningerne på forskudsregistrering vil blive brugt til beregning af indkomstafhængige ydelser for 2016. Den endelige ret til ydelser for året beregnes i efteråret 2017, når de endelige oplysninger om indkomsten for 2016 foreligger. Eventuelle afvigelser mellem udbetalte og berettigede ydelser vil blive afregnet på dette tidspunkt.

 • Tekjuáætlun 2016

  Fylgiskjal með umsókn um lífeyrisgreiðslur. Á það má skrá allar tekjur þ.m.t. erlendar. Þær upplýsingar sem koma fram á tekjuáætluninni verða notaðar til útreiknings tekjutengdra bóta árið 2016. Hægt er að skila nýrri tekjuáætlun af Mínum síðum. Innskráning með Íslykli eða rafrænu skilríki.

 • Tekjuáætlun: Foreldragreiðslur

  Fylgiskjal með umsókn um foreldragreiðslur

Endurreikningur og innheimta

 • Andmæli við endurreikning tekjutengdra bóta 2016

  Andmælum vegna erlendra tekna þurfa að fylgja gögn sem staðfesta uppruna og tegund tekna. Teljir þú að mistök hafa orðið við afgreiðslu Tryggingastofnunar þarf að gera grein fyrir þeim skriflega. Hjón/sambúðarfólk sem bæði andmæla eiga að skila hvort sínu eyðublaði.

 • Beiðni um tilhögun endurgreiðslu á kröfu vegna ofgreiddra bóta

  Meginreglan er að endurgreiða beri skuld innan 12 mánaða frá því hún varð til. Mögulegt er að óska eftir því að greiðslum sé dreift á lengri tíma en við mat á slíkri beiðni er tekið mið af upplýsingum um heildartekjur, eignastöðu og öðrum aðstæðum.

 • Umsókn um niðurfellingu á ofgreiðslukröfu

  Heimild til niðurfellingar tekur til krafna sem stofnast við endurreikning Tryggingastofnunar og er háð því skilyrði að alveg sérstakar aðstæður séu fyrir hendi.


Almenn réttindi